Per postres

Manaven fa uns anys sense equivocar-se,
culpant a tothom quan algú fracassa.
Condemnant el futur i exaltant el passat,
en discursos solemnes on tot ho havien guanyat.

Buscaven el centre tan desorientats
que s'entrebancaven amb antics militars.
Han comprat el poder, de les lleis s'han burlat,
fent absurdes campanyes, falsejant realitats.

Van tibar una corda que s'anava esquinçant.
Remenaven l'olla esquerdada dels bancs.
Traficaven mentides tapant els desfalcs.
Disculpes idiotes, mans brutes de sang.

I ara, orgullosos,
perden recordant
un temps que no torna
i per postres enganys.

Manaven fa uns anys sense equivocar-se,
culpant a tothom quan algú fracassa.
Condemnant el futur i exaltant el passat,
en discursos solemnes on tot ho havien guanyat

Manifesten odis i rancors amagats.
Manipulen masses, creients adulterats.
Hipnotitzen cacics i lletrats arrogants.
Disculpes idiotes, mans brutes de sang.

I ara, orgullosos,
perden recordant
un temps que no torna
i per postres enganys.

Música: Joan Coll

Lletra: Joan Ciurana