Respecte

Al titella de fusta tendra
De colors clars i ànima pura
Li han omplert el cap de fum
I l'han tenyit de mentides cegues

Rius de gent de mires tancades
Et fan sentir el que no som
Una espurna de llibertat
Que no t'apaguin el teu foc

Respecte! Per la diferència i el color
Respecte! No et deixis enganyar

Qui ha estat que t'ha llegit el conte
Qui t'ha pres la decisió
Només tu pots sortir del cercle
Només tu pots fugir de tu

Les paraules han de cremar
La ment de fusta que estan buscant
Les paraules han de cremar
Sense oblidar, sense parar.

Respecte! Per la diferència i el color
Respecte! No et deixis enganyar
Respecte! Per la diferència i el color
Respecte! No et deixis enganyar

Vols venir a seguir el camí,
Vols venir amb mi?
Vols venir a seguir el camí,
És el que fuig d'aquí!

Respecte! Per la diferència i el color
Respecte! No et deixis enganyar
Respecte! Per la diferència i el color
Respecte! No et deixis enganyar